займ на карту срочно с плохой кредитной историей

Polityka prywatności


Na podstawie art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wypełniamy wobec Państwa obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania przez Backpackers Club Marcin Mentel Państwa danych osobowych.

Backpackers Club Marcin Mentel dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Backpackers Club Marcin Mentel. (Administrator).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Ustawa).
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  1. w celu realizacji przepisów prawa,
  2. w celu realizacji umowy,
  3. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
   Backpackers Club Marcin Mentel
   ul. Grzegórzecka 77A/42
   31-559 Kraków
   info@backpackersclub.pl
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 8. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników serwisu do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników serwisów na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.
 9. Użytkownicy serwisu mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do info@backpackersclub.pl.
 10. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do info@backpackersclub.pl.

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Backpackers Club Marcin Mentel w celu realizacji usług przetwarza dane takie jak: imię (imiona), nazwisko, płeć, adres, adres email, numer telefonu i datę urodzenia. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane dokumentu tożsamości i inne wymagane przez służby danego kraju.

Dane, o które będziesz proszony:
– w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na stronie naszego portalu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas wypełniania formularza służącego do złożenia zapytania będą wykorzystane wyłącznie w celach kontaktowych.
Dane zbierane podczas korzystania z formularzy kontaktowych będą wykorzystane w celu ułatwienia kontaktu z Tobą.

Wykorzystanie danych

Żadne dane identyfikacyjne użytkowników Serwisu, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

– jeśli dane dotyczą zawartej z Backpackers Club Marcin Mentel umowy o świadczenie usług turystycznych to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (10 lat od wykonania umowy),
– jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy (np. newsletter), to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
– w celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług naszym kontrahentom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację podróży na podstawie zawartych z Backpackers Club Marcin Mentel umów tj. dostawcy usług hotelowych, linie lotnicze, firmy transportowe, ubezpieczyciele, dostawcy pozostałych usług turystycznych,
– w celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów danego kraju) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej i innych celów, które takie władze uznają za właściwe,
– dostawcom usług informatycznych, rachunkowych, płatniczych oraz pocztowych,
– innym organom publicznym jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa,
– Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG, wyłącznie w sytuacji, gdy ich przekazanie niezbędne do wykonania usługi.
Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz.

Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie w celu uzyskania dostępu do Newsletter’a są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newsletter’a.

Portal Backpackers Club zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych informacji handlowych użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newsletter’a, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika w tym zakresie. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne wiadomości dotyczące  działalności Backpackers Club.

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.